HUR BLIR MAN EN RIKTIGT BRA
BLACKJACK SPELARE?

Reglerna

Att lära sig grunderna inom Black Jack är enkelt och på det stora hela går det ut på att få bättre kort än dalern och detta utan att överstiga summan 21. Att Black jack blivit så populärt beror mycket på att reglerna är enkla och att det därför bli ett mycket bra nybörjarspel. Vinsterna är oftast nära men det gäller som sagt att få rätt kort för att kunna få storvinsten och ta hem spelet. Spelet är vida spritt över hela världen och spelas överallt. På varje casino av värde finns det minst ett Black jack-bord, och just enkelheten gör att många spelar Black jack. När man påbörjar ett spel får alla spelare inledningsvis lägga insatser på de boxar de vill satsa på. Casinot bestämmer insatsernas belopp och de har ett lägsta respektive högsta-värde. Spelet startar med insatser i respektive boxar från alla som tänker deltaga i spelet. Därefter delas kort ut till samtliga spelare och alla erhåller två kort var. Casinot har redan i förväg bestämt gränserna för insatserna, alltså hur hög respektive låg insatsen får vara. Dealern får ett kort eller två, lite beroende på vilken variant av Black jack som spelas. Dealerns kort kan vara öppna, dolt eller ett av var, allt beroende på spelvariant.

Börja från Dealern

Man börjar alltid spelet från vänster sida räknat från dealern. Därefter fortsätter det åt höger, alltså medurs. Som spelare kan man välja att stanna eller ta ett kort till. Man vill som spelare komma så nära talet 21 som möjligt, men absolut inte över. Värdet på korten framgår av valören, förutom alla klädda kort som alltid är värda tio poäng. Esset kan användas som ett eller elva. När det är dealerns tur drar denne ett kort om dealerns värde är under 16. På 17 ska dealern stanna. Man skiljer lite på hård och mjuk hand, där mjuk hand innehåller ett ess, vilket inte en hård hand gör. Ibland stannar dealern bara på hård hand, men för spelarna är det en klar fördel om handen är mjuk och dealern tvingas fortsätta. Blir kortens värde på spelarna högre än 21 är de automatiskt ur spelet, man blir tjock, eller bust som är ett annat namn för utslagen. Är det däremot dealern som blir tjock vinner alla deltagare. En Black Jack har man fått då de första två korten på handen bildar 21, alltså ett ess och ett klätt kort eller en tia. Är det däremot så att korten blivit splittade är det inte Black Jack utan bar 21.

Vinster

Vinstutdelningen går till så att är handen bättre än dealerns så har man vunnit och vinstutdelningen är vanligtvis 1:1. Insatsen dubblas, men är det en Black jack-vinst är utdelningen oftast 3:2, vilket ger 1,5 gånger insatsen. Beroende lite på vilken variant som spelas så ser det lite olika ut med vinstutdelningen. Det finns en del grundregler som är mycket enkla och det hela går som sagt ut på att vinna över dealern. På duken runt Black Jack finns oftast grundreglerna tryckta och detta för att det inte ska bli några diskussioner. Här står att läsa när dealern ska stanna, vad en Black jack eller vad en försäkring ger i utdelning. Att dubbla insättningen innebär att grundinsatsen dubblas. Ett kort till delas ut vilket förhoppningsvis leder till att det skapar en bra hand. Tanken här är givetvis att vinsten kan komma att dubblas, men risken är också att lika mycket går förlorat. Finns två kort med samma värde har man chans att splitta sin hand till två, vilket kan öka chanserna. Insatsen dubbleras och chansen till dubbel vinst ökar. Vanligtvis är det okej att splitta hur många gånger som helst bara korten är lika, men det beror på vilken variant som spelas.

Fördel casinot

Man får aldrig glömma att det är fördel casinot samt att dealern oftast har stenkontroll på alla regler. Blir man osäker så är det bättre att fråga en gång för mycket. Det kan vara så att man vill prova en ny variant, men att man är lite osäker på regler och då är det bara att fråga dealern. Varianterna inom Black jack är många och alla har olika regler, men grundreglerna är alltid desamma. kan man dem blir spelet mycket roligare. Oftast finns det olika sidospel som man kan spela samtidigt med Black Jack-spelet, och på engelska kallas dessa side-bets.

Lycka till och glöm inte att ha roligt!